Spotkanie z doradcą zawodowym

Na przełomie lutego i marca uczniowie wszystkich klas ósmych i trzecich gimnazjum brali udział w zajęciach prowadzonych przez Panią Annę Kosek – doradcę zawodowego z Urzędu Pracy. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką pracy w urzędzie i uzyskali informacje na temat stopy bezrobocia w powiecie malborskim. Młodzież miała możliwość dowiedzieć się jakie zawody w naszym mieście należą do nadwyżkowych, a jakie do deficytowych oraz została poinformowana, gdzie szukać informacji na temat zawodów deficytowych w poszczególnych województwach. Następnie Pani Anna Kosek rozmawiała z uczniami o kompetencjach pracowników i wymaganiach pracodawców. Na koniec uczniowie wykonywali ćwiczenie dotyczące swojego wymarzonego zawodu.