Zajęcia wspierające

W marcu Pani Sylwia Wdowicz przeprowadziła zajęcia wspierające rozwój dla uczennicy z klasy pierwszej pod tytułem „ Kartka z kalendarza”. Celami zajęć były: rozwijanie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym, wzmacnianie koncentracji, usprawnianie funkcji wzrokowych i percepcji słuchowej, usprawnianie motoryki rąk. Zajęcia miały  ciekawą formę. Uczennica bardzo uważnie słuchała, miała możliwość zadawania pytań jeżeli czegoś nie rozumiała. Każde kolejne zadanie sprawiało, iż na  twarzy uczennicy pojawiał się uśmiech i zaciekawienie. W części wstępnej zajęć Pani Sylwia  zaproponowała następujące zadania:

 1. Ćwiczenia wzmacniające koncentrację uwagi.
 • Wyszukiwanie układu liter.
 • Rysowanie według wzoru.
 1. Ćwiczenie usprawniające funkcję wzrokową i percepcję słuchową.
 • Układanie figur według usłyszanej sekwencji.

Zajęcia  były różnorodne i dostosowane do możliwości i potrzeb uczennicy. Nauczycielka zapoznała uczennicę z nacobezu:

 • Odczytasz właściwie informacje zawarte w kalendarzu.
 • Wymienisz miesiące.
 • Poprawnie ułożysz miesiące w kolejności i przypiszesz im cyfry.

Następnie Pani Sylwia przedstawiła uczennicy zadania związane z tematem spotkania:

 • „Jak korzystać z kalendarza?” – karta pracy.
 • Rozmowa na temat miesięcy. Uczennica odpowiadała na pytania:
  – Ile jest miesięcy i jak się nazywają?
  – Jak nazywają się poszczególne miesiące? – karta pracy.
  – Jakie cyfry odpowiadają miesiącom? – karta pracy.
 • Utrwalenie nazw miesięcy.
  Zabawa: „Zgadnij o jakim miesiącu myślę?”

Nauczycielka mówiła: Jaki to miesiąc? Przed nim jest marzec, a po nim maj, itd. Każdy etap zajęć był na bieżąco omawiany. Uczennica otrzymywała informacje zwrotną. Chętnie wypowiadała się na temat zadań, które wykonała i korygował swoje błędy, jeżeli takie się pojawiły. Prowadząca zajęcia motywowała uczennicę i wspierała ją na każdym kroku- naprowadzała na odpowiedź, ale nie dawała gotowych rozwiązań. Nauczycielka stworzyła uczennicy warunki do podejmowania nowych wyzwań, samodzielnego pokonywania trudności. Uczennica czuła się bezpiecznie i wiedziała, że w każdej chwili może poprosić o wskazówki i pomoc.

Na zakończenie spotkania nauczycielka zaproponowała uczennicy następujące zadania:

 • Sprawdź siebie– gra ” Memory z miesiącami”.
 • Relaksacje – ćwiczenia motoryki małej – malowanie na kartce z bloku nazw miesięcy palcem umoczonym w farbie. Powieszenie swoich prac na sznurku za
  pomocą klamerek.

Pani Sylwia razem z uczennicą podsumowała zajęcia. Zadaniem uczennicy było wybranie ilustracji, która obrazowała jej nastrój po zajęciach. Dziewczynka wybrała uśmiechniętą buźkę. Podczas podsumowania zajęć uczennica otrzymała pochwały i informacje nad czym należy jeszcze popracować. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze i sprawiły jej bardzo dużo radości. Postawione cele zostały osiągnięte, a sukces uczennicy został przypieczętowany gratulacjami i uśmiechem.

Motto:

„Stajesz się silny, kiedy poznajesz swoje słabości. Stajesz się mądry, kiedy uczysz się na swoich błędach.”