Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Sprzątanie Świata

W piątek 19 września klasy piąte i szóste spotkały się na auli. Pani Beata Sawaniewska, koordynator omówiła ideę akcji i podała jej przesłanie – „Turysto, pozostaw czyste środowisko”.

Po przeprowadzonych warsztatach uczniowie wyruszyli na sprzątanie terenów Osiedla Południe. Wszyscy byli zaopatrzeni w rękawiczki ochronne i worki. Zebrane śmieci uczniowie pozostawili w wyznaczonych miejscach.

Dziękujemy Pani Beacie za coroczne zaangażowanie w prowadzenie akcji oraz jej uczestnikom – uczniom i nauczycielom.