Stokrotki pożegnały przedszkole

Grupa „Stokrotek” zakończyła swój pierwszy etap edukacji – przedszkole. W dniu 30 czerwca 2022r. o godzinie 15.00 odbyła się uroczystość z udziałem dzieci, rodziców i zaproszonych gości. Miejscem spotkania była aula szkolna. Pani dyrektor rozpoczęła uroczystość przemową do dzieci, rodziców, nauczycieli i opiekunów grupy. Dzieci ze „Stokrotek” odświętnie ubrane zatańczyły poloneza.  Czworo chłopców  z grupy „Koniczynek” pożegnało swoich starszych kolegów wierszem, życzeniami powodzenia w szkole oraz wręczyło własnoręcznie wykonane prezenty – zakładki do książek. Po prezentacji  artystycznej „Stokrotek”  dzieci otrzymały dyplomy i prezenty od rodziców.

Nauczycielka podziękowała rodzicom za współpracę i zaangażowanie w życie grupy. Rodzice  wyrazili swoją wdzięczność za trud edukacyjny i opiekę nad dziećmi nauczycielkom i opiekunkom grupy w poprzednich latach – Paniom: Małgosi, Ani, Danusi oraz księdzu Marcinowi, który nauczał dzieci   religii. Smaczny tort uświetnił uroczystość. Na zakończenie dzieci pożegnały się piosenką w języku angielskim „Cudowny świat” i zatańczyły swój ulubiony, letni taniec do piosenki „Lody”.
Będziemy za Wami tęsknić. Powodzenia w szkole – nasi kochani absolwenci z grupy „Stokrotek”.
Wasze Panie – Basia i Ania