Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Światowy Dzień Mycia Rąk

15 października Niezapominajki obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk. Święto to zostało ustalone z inicjatywy UNICEF w 2008 roku. Celem obchodów jest uświadomienie społeczeństwu na świecie, jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy od utrwalenia wiersza I. Salach ,,Czyste ręce”. Następnie przedszkolaki rozmawiały na temat zarazków i bakterii, dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia ma częste i dokładne mycie rąk oraz  po jakich czynnościach konieczne jest ich umycie. Niezapominajki wykonały także doświadczenie ,,Jak powstaje piana”  z użyciem mydła, ciepłej wody oraz słomki do picia. Dla dzieci była to nauka połączona z doskonałą zabawą. Na zakończenie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną z ruchomym elementem, który obrazował ucieczkę bakterii dzięki myciu rąk wodą z mydłem. Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył wszystkim Niezapominajkom wielu wrażeń i wyposażył je w podstawową wiedzę dotyczącą higieny. Organizowana akcja w przedszkolu ma na celu pomóc dzieciom zrozumieć, jak ważne jest mycie rąk, a następnie przekazanie tej wiedzy w domu oraz wyuczenie się nawyku częstego mycia rąk.

 „Dziś od rana plusk w łazience.

To przedszkolaki myją ręce.”