Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Tutoring w naszej szkole

W dniach 17-18 maja część pedagogów naszej szkoły odbyła II część szkolenia pod nazwą- Tutoring rozwojowy. Od września tego roku szkolnego niektórzy uczniowie zostali objęci pilotażowym programem tutoringu.

Tutoring jest długofalowym (obejmującym co najmniej semestr) procesem współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego (łac. tutor; tutus). Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym, pozwalając mu na dogłębne poznanie siebie, określonego obszaru wiedzy, rozwinięcie umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz maksymalnego wykorzystania własnych talentów. Tutoring pozwala na coś więcej, niż tylko przyswojenie, czy weryfikację wiedzy. Pozwala na budowanie planu własnego rozwoju z wykorzystaniem oferty szkolnej, powoduje w ten sposób przejęcie odpowiedzialności za własny rozwój i naukę. Wzmacnia samodzielne poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Tutoring ma za zadanie prowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości.

Szkolenie prowadził Pan Jarosław Traczyński z Kolegium Tutorów we Wrocławiu. Nauczyciele uczyli się zasad indywidualnej pracy z uczniem, nabywali umiejętności tutorskie . Program ten od września 2012r. będzie innowacją w naszej placówce. „Wspierający nauczyciele-tutorzy” obejmą opieką wszystkich uczniów klas czwartych. Każdy z nich w trakcie tzw. tutoriali będzie pomagał w rozwoju indywidualnym czworgu uczniom. Tutorzy będą wspierać uczniów i przygotowywać ich do samodzielności i odpowiedzialności. W celu wymiany doświadczeń, doskonalenia swoich umiejętności tutorskich oraz nieustannego uczenia się i rozwoju planowane są dalsze spotkania i szkolenia tutorów we wrześniu i lutym przyszłego roku.

DSCN7196DSCN7197

DSCN7201DSCN7202

DSCN7204DSCN7205

DSCN7206DSCN7207

DSCN7208DSCN7209