Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Konkurs "Tworzymy ilustrowany katalog tytułowy"

Po lekcjach bibliotecznych zaznajamiających z katalogami bibliotecznymi, klasy IV zostały zaproszone do udziału w konkursie, który polegał na wykonaniu karty katalogowej książki.

Uczniowie mieli zachęcić w ten sposób swoich rówieśników do przeczytania książki, którą znają i polecają. Karta katalogowa miała zawierać metryczkę
książki, opis zawartości i miała być ozdobiona ilustracją.

Na konkurs wpłynęło wiele prac, a po szczerych, zaangażowanych opisach można było wywnioskować, że dzieci czytają – i to czytają ciekawe, mądre książki.

Wszystkie prawidłowo wykonane karty katalogowe stworzą ilustrowany katalog tytułowy, który będzie dostępny w bibliotece.

Zwycięzcami w konkursie zostali:
4 a – Agata Jasińska, Paweł Lalikowski
4 b – Miłosz Wolak
4 c – Natalia Góra, Zuzanna Suszka
4 d – Cezary Kasprzyk, Oliwia Wołkowska

Dziękujemy paniom polonistkom za wsparcie!
Katarzyna Buła, Beata Olińska

Obraz 031Obraz 030

Obraz 029Obraz 028

Obraz 032