Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Uczymy się z pomocą rówieśników

Na zajęciach nauczania wczesnoszkolnego w klasie 3a dzieci utrwalały pisownię wyrazów z ó niewymiennym. Kryterium sukcesu dla uczniów było zapamiętanie i napisania bezbłędnie 10 wyrazów z tą trudnością ortograficzną. Na początku uczniowie przypomnieli sobie zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z u i ó, umieścili plansze z regułami ortograficznymi na widocznym miejscu.

Następnie przypomnieli zasady pracy w grupie. Za pomocą kolorów dzieci zostały podzielone na grupy. Każdy zespół wybrał lidera. Uczniowie na wykonanie zadań mieli 35 minut, ale każdy pracował w swoim tempie. Najpierw uzupełniali brakujące litery w tekście wiersza. Po wykonaniu pracy w parach wymienili się wierszami i sprawdzali czy zadanie przez kolegę zostało dobrze zrobione za pomocą oceny koleżeńskiej. Zespół wspólnie wybrał z wiersza 10 wyrazów z ó i starał się je wszystkie zapamiętać. Potem członkowie w czteroosobowych grupach sprawdzali, czy wszyscy dobrze znają swoje wyrazy. Po wspólnej nauce i upływie wyznaczonego czasu każdy indywidualnie na kartce zapisywał zapamiętane wyrazy. W parach za pomocą listy kontrolnej z oceną koleżeńską dzieci sprawdzały poprawność zapisu kolegi. Za bezbłędnie zapisany wyraz przyznawały 1 punkt. Każda osoba mogła łącznie otrzymać 10 punktów, a cały zespół 40 punktów. Uczniowie uczyli się od siebie i nawzajem sprawdzali swoją wiedzę. Każdy z uczniów stawał się odpowiedzialny za wszystkich członków zespołu. Tylko wtedy grupa mogła osiągnąć sukces. Dla najlepszych grup nauczycielka Pani Dorota Jukowska przygotowała odznaki oraz słodką niespodziankę.