Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Warto uczyć się języków obcych

Dnia 26 września w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Rady Europy i jest obchodzone od 2001 roku.  Celem święta jest propagowanie uczenia się języków obcych oraz ukazywanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu.

W poniedziałek w klasach 5a oraz 6d i 6e na lekcjach języka angielskiego uczniowie dowiedzieli się, że na całym świecie jest ok. 6000-7000 języków, a w samej Europie mówi się w 225 różnych językach. Uczniowie wskazywali dlaczego należy uczyć się języków obcych i opowiadali w jakich sytuacjach znajomość języków obcych jest niezbędna. Na początku zajęć każdy uczeń otrzymał kolorową opaskę na rękę- wrist band, z hasłem „Talk to me” przetłumaczonym na różne języki europejskie. Następnie, uczniowie słuchali hitu Despacito w 10 różnych językach oraz Mam tę Moc z Krainy lodu w 25 różnych językach świata. Następnie wykonali quiz QR Hunt dotyczący języków obcych, czytali łamańce językowe (tongue twisters) w j. angielskim oraz dowiedzieli się jak „mówią” zwierzęta w różnych językach europejskich. Na koniec zajęć uczniowie wykonali flagi krajów europejskich.

Podsumowaniem zajęć był jeden wniosek- WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH!

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” – „Jeśli rozmawiasz z kimś w języku, który ta osoba rozumie, to co mówisz przemawia do niego. Jeśli rozmawiasz z nim w jego ojczystym języku – trafia to wprost do jego serca”– Nelson Mandela

“A different language is a different vision of life”-„Inny język jest inną wizją życia”– Federico Fellini

“You live a new life for every language you speak. If you know only one language, you live only once.” – Iloma językami mówisz – tyle razy żyjesz. Jeśli znasz tylko jeden, żyjesz tylko raz”– przysłowie czeskie

„The limits of my language are the limits of my wolrd”  „Ograniczenia mojego języka są ograniczeniami mojego świata”- Ludwig Wittgenstein

Małgorzata Szumska