Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wiosenna łąka

06 maja 2022 roku Pani Jolanta Zwierz przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w grupie przedszkolnej Niezapominajki. Temat zajęć brzmiał „Wiosenna łąka – zajęcia wg pedagogiki planu daltońskiego”. Nauczycielka przedstawiła dzieciom cel zajęć, nacobezu oraz poszczególne etapy zajęć. Zgodnie z planem daltońskim dzieci na tablicy miały umieszczoną informację, iż podczas dzisiejszego spotkania będą pracowały w parach oraz w zespołach. Miały także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, które zdobyły podczas poprzednich zajęć. Pani Zwierz zaproponowała dzieciom następujące zabawy i zadania.

Zajęcia rozpoczęły się od powitania. Dzieci siedziały na dywanie, a nauczycielka podnosiła do góry litery alfabetu i wypowiadała następujące słowa: „Witam wszystkich, których imię rozpoczyna się na literę …”. Dzieci, których imię rozpoczynało się daną literą, machały na powitanie do nauczycielki i odczytywały literę. Po powitaniu dzieci przystąpiły do pracy, która rozwijała ich umiejętności kluczowe, kreatywność oraz współpracę i współdziałanie z innymi dziećmi.

  • Zagadka o łące – nauczycielka czytała zagadkę, a zadaniem dzieci było znalezienie rozwiązania, które powie im, o czym będą rozmawiali podczas dzisiejszych zajęć.
  • Praca w parach ,,Wiosenne puzzle” zabawa doskonaląca umiejętność współpracy oraz koncentrację i skupianie uwagi na jednej rzeczy. Dzieci prac w parach. Ich zadaniem było ułożenie obrazka, a następnie przyklejenie go na kartkę. Kolejnym etapem tego zadania było zaprezentowanie efektów swojej pracy na forum.
  • Prezentacja zdobytych umiejętności: zabawa muzyczno-ruchowa -,,Deszczyk pada”z wykorzystaniem elementów metody aktywnego  słuchania muzyki Batii Strauss. Dzieci  siedziały w kole, w grupach, które określały poszczególne sekcje muzyczne i grały na różnych instrumentach:

            Deszczyk pada /  (gra na dzwonkach)

           Wieje, wieje wiatr / (gra na marakasach)

           Błyskawica, grzmot /(gra na talerzach oraz na drewienkach)

A na niebie kolorowa tęcza (wymachiwanie paskami kolorowej bibuły). Zespół spisał się na medal zarówno jeżeli chodzi o śpiew, jak i grę na instrumentach.     Wszystkie dzieci wiedziały, w którym momencie ich sekcja prezentuje swoje umiejętności. Poszczególne sekcje stworzyły zgrany zespół. Gra i śpiew sprawiły im ogromną przyjemność.

  • Zabawa matematyczna ,, Składniki wiosennej łąki”Praca w małych grupach 4-6 osobowych. Dzieci przeliczały owady, rośliny, które znalazły się na wiosennej łące. Wyniki swojej pracy zapisywały na dodatkowej karcie w wyznaczonych okienkach. Kolejnym etapem tego zadania było samodzielne sprawdzenie poprawność wykonanych obliczeń z kartą -wzorem. Grupy spisały się na medal. Dzieci współpracowały ze sobą, dzieliły się zadaniami i cieszyły wspólnym sukcesem.
  • ,,Wiosenna łąka”praca plastyczna z zastosowaniem elementów metody edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej. Każde dziecko miało przed sobą kartkę oraz dwie zielone kredki. Zadaniem dziecka było rysowanie kresek w rytm muzyki (trawa), a także jednoczesne wykonywanie poleceń nauczycielki: „ rysujemy ręką prawą”; „ rysujemy ręką lewą”; „ idziemy o jedno miejsce w prawo”; „ idziemy o jedno miejsce w lewo”. Następnie dzieci wybierały kolorowe koła, które przyklejały na swoich kartkach. Ostatnim etapem kreatywnej zabawy było dorysowanie różne elementy dzięki którym  koła zmieniły się w: kwiaty, biedronki, pszczoły oraz zwierzęta zamieszkujące wiosenną łąkę. Wszystkie prace dzieci miały możliwość zaprezentować -wieszając je na swoich szafkach. Każdy był dumny ze swojego dzieła i z radością opisywał wszystkie elementy, które się tam pojawiły.

Podczas podsumowania nauczycielka podziękowała dzieciom za udział. Nauczycielka poprzez różne pytania razem z dziećmi usystematyzował wiadomości z dzisiejszych zajęć. Na koniec dzieci uniesionymi kciukami do góry wyrazili swoje zadowolenie z zajęć, w których uczestniczyli.

Podczas zajęć dzieci uczyły się współpracy i współdziałania w zespole, rozwijały umiejętność uważnego słuchania, obserwacji. Rozwijały także swoją samodzielność, decyzyjność, sprawczość. Usystematyzowały i wzbogaciły swoje wiadomości na temat roślin, zwierząt, owadów żyjących na wiosennej łące. Podczas zajęć dzieci były motywowane do podejmowania nowych wyzwań, pokonywania trudności. Wiedziały, że błąd to nic strasznego- na błędach się uczymy.

      Pasja, entuzjazm i profesjonalizm Pani Jolanty Zwierz spowodowały, iż dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, zgodnie współpracowały w zespole, a także w skupieniu słuchały wyjaśnień dotyczących poszczególnych zadań. Nauczycielka podczas zajęć bazowała na mocnych stronach dzieci – na ich potencjale, wykorzystywała zadania wpływające na wszechstronny rozwój dzieci.