Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Etap rejonowy konkursu historycznego odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczka), a opiekunowie nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w dniu 19 lutego o godz. 14.00 (piątek).

Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021:

https://www.kuratorium.gda.pl/procedura-i-zalecenia-sanitarne-obowiazujace-podczas-stopnia-rejonowego-i-wojewodzkiego-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-roku-szkolnym-20202021/

Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Wymagane będą legitymacje szkolne oraz stosowanie się do aktualnych zasad reżimu sanitarnego.

Czas trwania testu – 60 minut.