Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 o godz. 14.00 (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku przy ulicy Wybickiego 32.

Etap rejonowy konkursu matematycznego odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczka), a opiekunowie nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły. Podczas konkursu uczestnik może mieć na stoliku przybory do pisania (zgodne z regulaminem danego konkursu) oraz wodę i kanapkę/batonik  (jeśli przyniesie je ze sobą). Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych osób. Wszystko inne, w tym wyłączony telefon komórkowy, powinno być zamknięte w plecaku/torbie ustawionym obok stolika. Okrycia wierzchnie uczniowie mają przy sobie na krześle.

Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021:

https://www.kuratorium.gda.pl/procedura-i-zalecenia-sanitarne-obowiazujace-podczas-stopnia-rejonowego-i-wojewodzkiego-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-roku-szkolnym-20202021/

Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Wymagane będą legitymacje szkolne lub inny dokument za zdjęciem.