Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pierwszaki – połączone książką

W lutym klasy pierwsze zostały zaproszone do świata biblioteki. Najpierw w każdej klasie odbyła się wstępna lekcja biblioteczna – dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki, uczyły się rozpoznawać książkę z biblioteki, a także stworzyły klasową książkę, którą ofiarowały bibliotece.
Druga lekcja biblioteczna odbyła się już w bibliotece – dzieci dowiedziały się, jak znaleźć książkę odpowiednią dla siebie i jak się wypożycza książki. Następnie pierwszaki miały okazję wykazać się znajomością bajek, biorąc udział w zgaduj – zgadule. Wszystkie zagadki zostały rozwiązane! Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie: „My, uczniowie pierwszej klasy, tobie książko przyrzekamy, że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy!” I w końcu nastąpiło wyszukiwanie i wypożyczanie pierwszej książki.

Pierwszaków czekała jeszcze jedna niespodzianka. Każdy uczeń otrzymał prezent – Wyprawkę Czytelniczą, w skład którego wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. A wszystko to w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.