Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Współpraca nad problemem w 3c

Uczniowie klasy 3c zastanawiali się nad problemem: „ W jaki sposób należy dbać o czystość powietrza?” Nauczycielka Pani Elżbieta Kłak przygotowała dla dzieci prezentację multimedialną na temat przyczyn zanieczyszczeń powietrza.

Wśród przyczyn dzieci wymieniały dymy i pyły niewłaściwe składowanie odpadów, aerozole, stosowanie środków ochrony roślin. W klasie odbyła się dyskusja, uczniowie wymienili też skutki zanieczyszczeń powietrza: smog, kwaśne deszcze, dziurę ozonową, efekt cieplarniany, choroby ludzi, zwierząt i roślin.

Następnie w grupach pracowano nad problemami: spalinami z pojazdów, pożarami łąk i lasów, segregowaniem odpadów, według zasad metaplanu – Jak jest?, Jak powinno być?, Dlaczego nie jest tak jak powinno być?, Co należy zmienić? Po zespołowej burzy mózgów liderzy podawali różne pomysły wypracowane przez grupy: segregowanie śmieci, niezaśmiecanie lasów, nierozpalanie ognisk w lesie w niedozwolonych miejscach, większe informowanie opinii publicznej o tym problemie w mediach, zachęcanie ludzi do jazdy rowerem, poruszanie się samochodem w kilka osób. Następnie uczniowie klasy 3c zastanawiali się indywidualnie, jakie postępowanie ludzi ma wpływ na czystość powietrza bądź nie ma.

Na zakończenie zajęć grupy podsumowywały wspólną pracę, zastanawiały się czy każdemu dziecku udało się pracować zgodnie z przyjętym kodeksem współpracy. Nauczycielka poprosiła uczniów o wykonanie pracy domowej – Ułóż i zapisz 5 pomysłów – haseł: Jak należy dbać o czystość powietrza?

Klasa 3c wspaniale rozwiązała problem postawiony na początku lekcji przez nauczycielkę. Gratulujemy! Lekcji otwartej przyglądał się zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dziękujemy Pani Eli i uczniom tej klasy.