Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

MultiSport

Projekt MultiSport skierowany jest do Uczniowskich Klubów Sportowych działających przy szkołach podstawowych. Programem objęte są dzieci z klas IV-VI.W naszej szkole działają dwie grupy sportowe prowadzone przez Iwonę Wądołowską i Sabinę Orłowską- nauczycielki wychowania fizycznego.

Każda z grup realizuje po trzy bloki sportowe: Nordick Walking, gimnastyka, piłka siatkowa, oraz unihokej, lekkoatletyka i zajęcia fitness. W dwóch grupach jest 34 uczniów, którzy przychodzą na 1,5 godzinne zajęcia 3 razy w tygodniu. Projekt Multisport trwa od kwietnia do grudnia 2014 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zajęć oprócz realizacji własnych zadań sportowych prowadzą wolontariat. Opiekują się dziećmi z naszego przedszkola pod nazwą Biedronki, organizując im różne formy aktywności sportowej.

multisportlogo

www.frkf.pl
www.facebook.pl/FRKFpl

F

Podziękowania za realizację badania ankietowego (PDF)