Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wszystkie Kolory Świata

Dnia 10.03.2015 podsumowaliśmy w naszej szkole realizację projektu „Wszystkie Kolory Świata”. To już trzecia edycja projektu. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Polski Komitet UNICEF. Celem realizowanego projektu jest kształtowanie wśród uczniów postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie uczniom, że pomaganie może być pożyteczne i przyjemne oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

Koordynatorem projektu w szkole jest psycholog Pani Alicja Zborowska-Gordowy przy współpracy z Paniami: Patrycją Biegańską – Stawicką i Dorotą Cybulską. UNICEF przekazał uczniom materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji- plakaty, wykrój/szablon potrzebny do wykonania laleczki, kartonik z „Aktem urodzenia”oraz prezentację multimedialną z materiałami dydaktycznymi.

Projekt jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Sudanie. Akcję wspiera Ambasador Dobrej Woli Pani Majka Jeżowska. W ramach zadania uczniowie szyli charytatywną laleczkę. Jest ona symbolem pomocy jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda uszyta przez dzieci laleczka otrzymała swoje imię, kraj z którego pochodzi, jakieś hobby. Laleczki miały różne kolory, pochodziły z wielu stron świata, ubrane zostały przez dzieci w różnorodne stroje. W „aktach urodzenia” dzieci zapisały te informacje. W projekt zaangażowali się także nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Dzisiaj odbyła się wystawa laleczek w szkole. Zaprosiliśmy do siebie Burmistrza Miasta Pana Marka Charzewskiego, społeczność lokalną, rodziców i dziadków. Dzieci zatańczyły i zaśpiewały. Potem każdy wybrał laleczkę, zakupił ją – zaopiekował się nią, a jednocześnie uratował życie dziecku z Sudanu. Razem zebraliśmy prawie 600 złotych. Pieniądze wpłacimy na konto UNICEF na rzecz potrzebujących dzieci. Autorzy laleczek otrzymali kolorowe kotyliony z napisem – „Twoja laleczka uratowała jedno życie”.

Jeszcze raz dziękujemy dzieciom, nauczycielom, rodzicom i dziadkom za przyłączenie się do akcji.

„Jedna sprzedana laleczka to jedno uratowane życie dziecka”.

koordynator Alicja Zborowska-Gordowy