Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny…

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 2-8 spotkali się w hali sportowej, aby rozpocząć nowy rok szkolny – 2022/2023. Odśpiewano hymn państwowy. Następnie dyrektor szkoły przywitała całą społeczność szkolną. Poinformowała, że nowy rok szkolny potrwa dokładnie 9 miesięcy i 22 dni. Uczniowie w tym czasie będą zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, nawiązywać przyjaźnie.

Dyrektor szkoły powitała nowych nauczycieli Panią Karinę Jakusik – psychologa szkolnego i Panią Milenę Wiśniewską – nauczycielkę muzyki oraz nowych uczniów.

Poinformowała, że w szkole powstały dwie sale z projektu MENiS – Laboratorium Przyszłości – sale robotyki dla klas 1-3 i 4-8. Uczennice klas starszych powitały zebranych piosenką pt. Pierwszy dzień w szkole.

Dyrektor życzyła uczniom i pracownikom radosnego, spokojnego i zdrowego roku szkolnego.

Uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.