Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zdolni z Pomorza – laureaci i finaliści

W grudniu 2020 r. odbył się II etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Uczniowie naszej szkoły zmierzyli się z zadaniami z biologii, chemii, fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. Konkurs obejmował swoim zasięgiem teren województwa pomorskiego.

Po ogłoszeniu wyników laureatem z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne został Kacper Kubic z klasy 8c prowadzony przez Panią Mariolę Kulpę, z chemii Filip Kraszewski z klasy 8a przygotowywany przez Panią Monikę Skotarek – Hogan.

Finalistą z biologii został już wcześniej wymieniony Filip Kraszewski. Opiekę nad uczniem sprawowała Pani Beata Sawaniewska.

Serdecznie gratulujemy uzyskania wysokiego wyniku uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim!