Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zespoły na lekcji historii

Lekcja historii w 5 a miała temat – Na zamku rycerskim. Uczniowie pracowali w grupach poznając obowiązki i życie rycerzy w średniowieczu, opracowywali Kodeks Rycerski, a finałowym efektem ich pracy było przygotowanie sceny z pasowania na rycerza. Lekcję prowadziła Pani Ewa Trębas.