Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Przedszkolaki też pracują w grupach

Podczas zajęć otwartych dla nauczycieli klas 0-3 pt. „Owady-osa” została zastosowana metoda pracy w grupie: ”Ligi-zespoły-osiągnięcia”. Metoda polega na pracy w małych, 4-osobowych zespołach, nauczeniu się w grupach konkretnych treści w taki sposób, aby każdy wyszedł z zajęć z określoną wiedzą.

Po zakończonej pracy zespołowej – uczniowie siadają w innych miejscach, wykonują karty pracy, które są sprawdzane przez nauczyciela – każda grupa dokonuje podsumowania – nauczyciel otrzymuje informację zwrotną na temat pracy grupy.

Na zajęciach zostały wykorzystane metody-techniki dobrego uczenia i motywowania uczniów do nauki: „docenianie”, losowanie patyczków, „zwykłe potwierdzenie”, „zwykłe zaprzeczenie”, „czas na odpowiedź”.

1. Uczniowie wysłuchali tekstu pt.”Osa”, odpowiedzieli na pytania dotyczące tekstu.

2. Dzieci wysłuchały kilkakrotnie słów piosenki i w tym samym czasie w grupach przykleiły rysunki pasujące do treści, nauczyły się słów.

3. Wykonały ćwiczenie emisyjne związane z wymawianiem wyrazów: OSA, KOT, OKO, KOŁO.

Dzieci wskazywały głoskę, która znajduje się w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie.

4. Karta Pracy: każde dziecko otrzymało kartę pracy podsumowującą pracę w grupie – karty pracy zostały sprawdzone, każda praca otrzymała odpowiednią ilość punktów, prace zostały ponownie zebrane w taki sposób, aby podsumować grupy.

Ewa Nadolna i Sylwia Kapuścińska-Baca