Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy

16 maja 2014 roku odbyło się podsumowanie działań uczniów w ramach projektu żeglarskiego. Uczniowie przez kilka tygodni pracowali metodą projektu nad wybranymi zespołowo tematami dotyczącymi wiedzy z zakresu marynistyki. Uczestnicy byli podzieleni na trzy zespoły, które pracowały oddzielnie analizując zebrane materiały i oceniając ich przydatność.

Grupa I „Perły”, wybrała temat – „Skarby Bałtyku – fauna dna morskiego i inne bogactwa”. Grupę tworzyły dziewczęta z klasy 5 b. Poznały organizmy żywe dna morskiego Bałtyku, surowce mineralne. Przeanalizowały wpływ warunków panujących w środowisku morskim na florę i faunę. Dziewczęta opracowały także autorską bajkę na dobranoc, doskonaliły współpracę w grupie, uczyły się współdecydowania. Grupa I jako efekt swojej pracy przedstawiła pokaz slajdów nt. „Warunków życia na dnie Morza Bałtyckiego”, zaprezentowała bajkę i przedstawiła sprawozdanie z działań podejmowanych w ramach projektu.

Grupa II „Wędkowanie”, zapoznała się z gatunkami poławianych ryb, wielkością połowów, zasadami wędkowania na morzu. Poznała sprzęt ułatwiający orientację na akwenach wodnych oraz warunki panujące na Bałtyku. Uczestnicy zespołu ocenili zasoby naturalne, przeanalizowali wpływ ludzi na stan tych zasobów. Męska grupa przedstawiła swoje prace plastyczne tematycznie związane z połowami, przyrządami nawigacyjnymi, statkami rybackimi, jednostkami pływającymi. Zaprezentowała pokazy slajdów i odczytała sprawozdanie.

Grupa III „Katamaran”, poznała budowę jachtu, polskich żeglarzy i marynarskich przesądów. Efektem ich pracy był model wymarzonego katamaranu, prace plastyczne oraz prezentacja multimedialna. Uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu tematyki Morza Bałtyckiego, poznali jego środowisko wodne.

W czasie prezentacji zespołów goście i rodzice wypełniali karty oceny grup, które będą podstawą do oceny przez opiekuna projektu, „Kapitana” i pasjonatkę – Panią Bożenę Likierską. Spotkanie zakończył występ zespołu „Perły”, który zaprezentował autorską szantę. Nagrodą dla wszystkich był piękny i pyszny tort, upieczony specjalnie na tę okazję przez cukiernię „Jędruś” z napisem – „Żeglarze”.

Gratulujemy zespołom i opiekunowi!