Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zmysłowa choinka

14 grudnia Pani Magda Nadolska przeprowadziła zajęcia w klasie 1c pt. „Niezwykła choinka”. Celem zajęć było rozwijanie u uczniów koncentracji uwagi, utrwalenie informacji na temat rodzajów zmysłów, a także rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Zajęcia rozpoczęły się od spotkania w kole. Pani Magda powitała wszystkie dzieci i zapoznała z tematem zajęć oraz z celami. Pierwszym zadaniem uczniów było przekazywanie sobie gałązki choinki, dotykanie jej, rozcieranie igiełek. Każde dziecko zastanawiało się jakimi zmysłami może rozpoznać choinkę i z czym mu się kojarzy ta zielona gałązka.

Następnie na uczniów czekała niespodzianka… była to prezentacja, którą przygotowała Pani Magda.  Podczas  omawiania prezentacji nauczycielka zaprosiła  uczniów do wzięcia udziału w dyskusji na temat pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Każde dziecko miało możliwość podzielenia się z kolegami swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami.

Kolejną niespodzianką, którą przygotowała dla uczniów Pani Magda była tajemnicza  koperta, w której ukryte były znaczki z symbolami zmysłów. Zadaniem każdego dziecka było wylosowanie jednej karteczki i zajęcie miejsca przy stoliku, na którym przyklejony był symbol jednego z pięciu zmysłów. Powstało pięć zespołów. Każda grupa miała za zadanie ozdobić choinkę bombkami, a na czubku choinki miała pojawić się gwiazda z symbolem zmysłu o którym będą mówiły dzieci. Zadaniem uczniów było także wybranie obrazków, które pasowały do ich zmysłów. Po szczegółowym objaśnieniu zadania i rozwianiu wszystkich wątpliwości grupy przystąpiły do pracy. Miło było patrzeć jak uczniowie pomagali sobie, ale także utrwalali zdobyte podczas lekcji wiadomości.

Efektem końcowym tego zadania była prezentacja niezwykłych choinek wykonanych przez każdą z grup.

Podsumowanie zajęć odbyło się w kole na dywanie. Pani Magda podała dzieciom wędrujący prezent. Każde dziecko, które otrzymało „magiczne pudełko” powiedziało kilka zdań na temat dzisiejszych zajęć lub odpowiadało na pytania:

Czego się dowiedziało podczas dzisiejszych zajęć?

Co zapamiętało z zajęć?

Co było dla niego ważne?

Co mu się najbardziej podobało?

Dzieci stwierdziły: „fantastyczne jest to, iż mamy pięć zmysłów i w tak różnorodny sposób możemy poznawać świat, doświadczać, uczyć się.”  Bardzo podobała się im także praca w grupie i zdobienie choinki. Na koniec dzieci kciukami udzieliły informacji zwrotnej na temat zajęć.

Pani Magda motywowała uczniów na każdym etapie pracy. Pozytywnie wzmacniała i zachęcała do podejmowania nowych wyzwań. Wykorzystała elementy oceniania kształtującego, metody aktywizujące oraz pracę w grupach.

Sposób przeprowadzenia zajęć, duże zaangażowanie nauczycielki, pomysłowość, kreatywność sprawiły, iż uczniowie jak zaczarowani słuchali informacji na temat zmysłów i tego w jaki sposób możemy poznawać otaczający nas świat.

Motto:

„Jest jeden, sprawdzony sposób nauki. Poprzez działanie.”

Paulo Coelho