Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Co to jest waga?

18 maja 2021r.Pani Magdalena Nadolska zorganizowała zajęcia matematyczne dla klasy 1c. Temat zajęć: „Co to jest waga?”. Celem zajęć było: zapoznanie uczniów z informacjami na temat wagi i sposobu jej wykorzystania, poznanie  rodzajów wag, skonstruowanie prostej wagi, rozwijanie umiejętności ważenia wybranych przedmiotów i określenie co jest cięższe, a co lżejsze, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania  w grupie, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.

Na wstępie spotkania nauczycielka zapoznała uczniów z celami zajęć, przedstawiła nacobezu oraz przypomniała zasady obowiązujące podczas zajęć. Następnie dzieci losowały rysunki przedstawiające różne wagi. Po wylosowaniu siadały przy stołach, na który umieszone zostały ilustracje wag. Powstało 5 zespołów. Pani Magdalena wprowadzając nowie wiadomości wykorzystała prezentacje multimedialną. Uczniowie z dużym zaciekawieniem analizowali poszczególne slajdy prezentacji. Odpowiadali na pytania: Co to jest waga?, Co to jest kilogram?, Jakie mamy rodzaje wag i w jaki sposób są wykorzystywane? Kolejnym zadaniem zaproponowanym dzieciom były zajęcia praktyczne –podczas, których dzieci ważyły się i porównywały wagi. Pani Magda przystępując do kolejnego zadania przedstawiła dzieciom zasady aktywnej współpracy w zespole oraz instrukcję do wykonania wagi. Wszystkie zespoły świetnie poradziły sobie z konstrukcją wagi z wieszaka i dwóch worków foliowych. Kolejnym etapem pracy zespołowej było ważenie zeszytu, podręcznika oraz zestawu długopisów. W zespołach nastąpił podział pracy i widać było duże zaangażowanie wszystkich członków. W celu usystematyzowania wiadomości z zajęć dzieci opracowywały kartę pracy. Nauczycielka zapoznała uczniów z instrukcją wykonania karty oraz udzielała dzieciom informacji zwrotnych na każdym etapie pracy.

Podsumowując zajęcia Pani Magda przyczepiła na tablicy kształty dwóch odważników: biały – zagadnienia omówione podczas dzisiejszych zajęć są dla mnie zrozumiałe i czarny odważnik- nie rozumiem tematu.  Zadaniem uczniów było przyklejenie żółtych karteczek na czarnym lub białym odważniku. Uczestnicy spotkania po chwili zastanowienia podeszli do tablicy i umieścili karteczkę na odpowiednim odważniku. Gdy wszyscy już to zrobili okazało się, że nie ma osoby, dla której zaprezentowane podczas zajęć zagadnienia byłby trudne i niezrozumiałe. Dzieci udzieliły także odpowiedzi na następujące pytanie  „ Jak mogę wykorzystać to, czego się dowiedziałem na dzisiejszej lekcji w życiu codziennym?” Odpowiedzi uczniów:

  • „wagę wykorzystujemy do sprawdzania swojej wagi”
  • „ żebyśmy wiedzieli ile, co waży w sklepie”
  • „ ważenie różnych produktów, które osoby na diecie lub chorujące muszą zjeść”
  • „ ważenie psa u weterynarza”
  • „ ważenie produktów, które musimy wykorzystać podczas pieczenia np. ciasta”.

Pani Magdalena Nadolska podczas zajęć wykorzystała elementy oceniania kształtującego oraz różnorodne metody aktywizujące. Sposób przedstawienia tematu był atrakcyjny dla uczniów. Umożliwił im zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności poprzez doświadczanie oraz wymianę spostrzeżeń w trakcie pracy zespołowej. Podczas zajęć nauczycielka bazowała na mocnych stronach swoich uczniów, na każdym etapie zajęć stwarzała im możliwości do rozwoju. Wszystkie zadania były dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.