Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Czas na podsumowanie

Mija właśnie pół roku od rozpoczęcia naszej współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg.

W ramach tych działań dołączyliśmy do projektu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO. Nauczyciele oraz Rodzice mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących higieny cyfrowej ucznia i nauczyciela. Zorganizowano również wykład związany z problemowym używaniem gier cyfrowych. W ostatnim czasie nauczyciele zapoznali się z ogólnopolskimi badaniami „Granie na ekranie” dotyczącymi wpływów gier na relacje rodzinne, koleżeńskie, uzależnienia behawioralne. Przedstawiono na spotkaniu sposoby niwelowania niepożądanych zachowań oraz przypomniano jak ważna jest relacja i wzajemne zainteresowanie. Na zakończenie roku szkolnego nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w projekcie, który wspiera wdrażanie nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Do aktywnej pracy, realizacji założeń projektu wrócimy we wrześniu! A za ten semestr Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom biorącym udział w wydarzeniach serdecznie DZIĘKUJEMY!

Koordynatorki: Monika Kacperska, Agata Rojek, Anita Nowicka

 

CZAS NA PODSUMOWANIE (1)

SOC Certyfikatszkoła