Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 16 stycznia 2023 roku, będzie organizowana w następujących terminach:

  1. Przedszkole nr 1 w Malborku, ul. Wybickiego 32, termin dyżuru: 01-31.08.2023
  2. Przedszkole nr 5 w Malborku, ul. Witosa 10, termin dyżuru: 01-31.08.2023
  3. Przedszkole nr 8 w Malborku, ul. Mickiewicza 40, termin dyżuru: 03-31.07.2023
  4. Przedszkole nr 10 w Malborku, ul. Reymonta 3, termin dyżuru: 03-31.07.2023

PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY

Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

  1. przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.2. przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, tj. do przedszkola „macierzystego”.3. rekrutacja dla dzieci, które nie uczęszczają do placówki „macierzystej” przeprowadzona będzie w przypadku wolnych miejsc.

 KARTA ZGŁOSZENIA

– Podstawą przyjęcia jest  dostarczenie w nieprzekraczalnym  terminie od 8 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

– rodzice/opiekunowie prawni zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu składają 2 karty zgłoszenia, karty zbiera przedszkole „macierzyste”

– ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola na dyżur wakacyjny 2 czerwca 2023 r.

Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej przedszkola.

Do pobrania:
– karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2023

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach pod linkiem:

https://urzad.malbork.pl/zasady-organizacji-dyzurow-wakacyjnych-w-przedszkolach.html

ogłoszenie dyzur wakacyjny 2023