Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Kolorowa łąka

Pani Patrycja Pachocka poprowadziła w grupie Pszczółki zajęcia pt. „Kolorowa łąka”. Celami dla dzieci były: wiem jakie rośliny rosną na łące; wiem jakie zwierzęta żyją na łące.

Nauczycielka powitała dzieci zabawą – „Wszyscy są, witam Was”. Dzieci chodziły w kole, trzymając się za ręce. Potem pięciolatki wsłuchiwały się w odgłosy łąki – zamknęły oczy, rozpoznawały i nazywały dźwięki i opisywały wrażenia słuchowe. Następnie prowadząca zadała dzieciom zagadkę do rozwiązania:

Wiosną kolorowa, pełno kwiatów wkoło. Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło.

Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija. Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija. (łąka)

Później pokazała planszę przedstawiająca wiosenną łąkę – dzieci wysłuchały wiersza Grażyny Lech „Kwiaty na łące” i rozmawiały na temat jego treści, obserwowały zdjęcia kwiatów rosnących na łące, wspólnie opisywały ich wygląd.

Następnie zaprosiła do ćwiczenia – „Zapachy dochodzące z łąki”– pięciolatki rozpoznawały zioła po zapachu. Nauczycielka obok zdjęć ziół układała pojemniki z wacikami nasączonym odpowiednim zapachem – lawendy, szałwii, mięty.  Dzieci wąchały, a następnie opisywały swoje wrażenia.

Kolejnym etapem były zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń ortofonicznych. Dzieci podzieliły się na trzy grupy: szarfy żółte – pszczoły; szarfy zielone – żaby; szarfy niebieskie – koniki polne.

Nauczycielka ustaliła z dziećmi, jakie odgłosy wydają zwierzęta: pszczoły – bzzz, żaby – kum, koniki polne – cyk. Następnie wybrane dziecko z każdej grupy wylosowało kartonik z narysowanymi na nim kwiatkami. Dzieci w poszczególnych zespołach policzyły kwiatki, poinformowały o wyniku i podporządkowały pod obrazkiem odpowiedni kartonik z cyfrą. Nauczycielka kolejno wymawiała nazwy zwierząt, a dzieci z przyporządkowanego im zespołu wydawały ustalone wcześniej odgłosy np. jeśli żabki wylosowały kartonik z pięcioma kwiatkami – pięć razy mówiły kum. Dzieci rozpoczęły wspólny koncert. Następnie wylosowały kolejne kartoniki, dodawały do siebie kolejne kwiatki i znowu przyporządkowały kolejną cyfrę (dodawanie w zakresie 10).

Później zespoły wykonywały makiety wiosennej łąki z przygotowanych przez nauczycielkę elementów – ilustracji ptaków, owadów, zwierząt.

Na zakończenie zajęć przedstawiciele zespołów zasiali w dużej donicy kolorową łąkę. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, nauczycielka zrealizowała zakładane cele, do poprowadzenia zajęć wykorzystała różnorodne środki dydaktyczne oraz aktywne metody i formy pracy.