Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 1 w Malborku rok szkolny 2021/2022

 W roku szkolnym 2021/2022 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z zarządzeniem nr 27/2022 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 17 stycznia 2022 roku, będzie organizowana w następujących terminach:

  1. Przedszkole nr 1 w Malborku, ul. Wybickiego 32, termin dyżuru: 01-29.07.2022
  2. Przedszkole nr 5 w Malborku, ul. Witosa 10, termin dyżuru: 01-29.07.2022
  3. Przedszkole nr 8 w Malborku, ul. Mickiewicza 40, termin dyżuru: 01-31.08.2022
  4. Przedszkole nr 10 w Malborku, ul. Reymonta 3, termin dyżuru: 01-31.08.2022

Zgodnie z powyższym Przedszkole nr 1 prowadzi dyżur wakacyjny w terminie 01-29.07.2022r. Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym zamieszczamy poniżej:

PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY

Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

  1. przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.

    2. przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, tj. do przedszkola „macierzystego”.

    3. rekrutacja dla dzieci, które nie uczęszczają do placówki „macierzystej” przeprowadzona będzie w przypadku wolnych miejsc.

 KARTA ZGŁOSZENIA

– Podstawą przyjęcia jest  dostarczenie w nieprzekraczalnym  terminie od 16 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r. wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

– rodzice/opiekunowie prawni zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu składają 2 karty zgłoszenia, karty zbiera przedszkole „macierzyste”

– ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola na dyżur wakacyjny 10 czerwca 2022 r.

Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej przedszkola.
Do pobrania:
– karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2022

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach pod linkiem:

https://urzad.malbork.pl/zasady-organizacji-dyzurow-wakacyjnych-w-przedszkolach.html