Dzień Dziecka na sportowo w klasach 4-8

Pierwszego czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Z tej okazji nauczyciele wychowania fizycznego: Panie – Monika Walentynowicz, Aldona Jaroszewska oraz Panowie: Arkadiusz Jaroszewski, Dariusz Rowiński, Jan Ochociński i Paweł Radziszewski (we współpracy z Samorządem Uczniowskim) przygotowali dla klas 4-8 krótką rywalizację sportową.

W związku z ograniczeniami sanitarnymi  dzieci i młodzież nie mogli brać udziału w bezpośredniej rywalizacji ale dla chcącego nic trudnego! Każda klasa o wyznaczonej godzinie przychodziła na halę sportową , na której czekały na nią 4 konkurencje sportowe. Dla klas 4-6 były to między innymi: tor przeszkód– konkurencja , która wymagała wszechstronności od uczniów, gdyż musieli oni jak najszybciej pokonać tor skacząc, biegnąc lub czołgając się a jednocześnie wykazać się precyzją w pokonywaniu przeszkód, „ zbieranie ziemniaków”- konkurencja na czas, w której cała klasa musiała jak najszybciej pozbierać porozrzucane 300 piłeczek, „ król strzelców”- w której uczniowie mogli sprawdzić swoją celność używając, do wyboru, ręki lub nogi oraz „ latająca piłka”, gdzie w ciągu minuty trzeba było przebić przez siatkę wielkie gimnastyczne piłki jak największą ilość razy.

Klasy 7-8 mierzyły się natomiast z konkurencjami technicznymi związanymi z określoną dyscypliną sportową a mianowicie z piłką koszykową, piłką siatkową, unihokejem , piłką nożną i piłką ręczną. W każdej z tych konkurencji klasy 4-8 zdobywały na swoje konto punkty zgodnie z wcześniej podaną w regulaminie punktacją. Sportowe emocje i ogromne zaangażowanie zwłaszcza młodszych zawodników sprawiły iż ta rywalizacja na odległość była równa bezpośredniej rywalizacji.

W tym miejscu należą się także podziękowania wychowawcom i nauczycielom wspomagającym, którzy aktywnie brali udział w zawodach ze swoimi klasami. Po zakończonych rozgrywkach uczniowie uzupełnili spalone kalorie słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Samorząd Uczniowski.

W rywalizacji końcowej , która rozgrywana była w grupach wiekowych:4-5, 6, 7, 8 klasy zajęły następujące lokaty:

Klasy 4-5: I miejsce- klasa 5a(13 pkt), II miejsce –klasa 4a (12 pkt), III miejsce – klasa 4c (10 pkt), IV miejsce –klasa 4b (8pkt)

Klasy 6- I miejsce- klasa 6c (14 pkt), II miejsce –klasa 6b (13 pkt), III miejsce – klasa 6d (12 pkt), IV miejsce – klasa 6e (11pkt) oraz 6a (11 pkt)

Klasy 7- I miejsce- klasa 7c (16 pkt), II miejsce –klasa 7a (14 pkt), III miejsce – klasa 7b (13 pkt), IV miejsce – klasa 7e (11pkt) , V miejsce – 7d (10 pkt)

Klasy 8- I miejsce- klasa 8b (11 pkt), II miejsce –klasa 8c (9 pkt), III miejsce – klasa 8a (8 pkt)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy gdyż zgodnie z ideą nowożytnych igrzysk liczy się udział a nie wynik!!! Dla nas wszyscy jesteście zwycięzcami !!!