e-Twinning w 8a

Wszyscy wiemy, jak ważna jest w dzisiejszych czasach, ochrona środowiska naturalnego. Z każdym rokiem pogłębiają się zmiany klimatu na skutek negatywnej działalności człowieka.

Klasa 8a realizuje w ramach e-Twinningu międzynarodowy projekt pt: „Climate Change Experiments”. Partnerami projektu są szkoły podstawowe z Grecji, Turcji, Chorwacji i Włoch. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w międzynarodowych działaniach podnoszących  świadomość ekologiczną.

Pierwszym zadaniem było uczestnictwo w Światowym Dniu Akcji dla Szkół (Global Schools Action Day), czyli dniu działań na rzecz klimatu, który miał miejsce 3 listopada. Podczas tego dnia symboliczne przyłączyliśmy się do międzynarodowej sztafety, która wybiegła 30 września z Glasgow (Wielka Brytania) przez Francję, Belgię, Holandię, Niemcy, Austrię, Włochy, Słowenię, Chorwację Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię, Grecję Cypr, Izrael i Egipt, by 8 listopada dotrzeć na Szczyt Klimatyczny COP 27 w Sharm el-Sheikh. Sztafeta przemierzyła ponad 7 500 km przez pasma górskie, morza, pustynie i lodowce, wsie i miasta, by promować działania na rzecz klimatu (więcej na https://running-out-of-time.com/climate-action/).

Uczniowie szkół z całego świata mogli przyłączyć się do akcji realizując między innymi aktywność fizyczną oraz zadania zaproponowane przez organizatorów akcji. W działaniach wzięło udział prawie 800 000 uczniów z 2188 szkół ze 105 krajów.

Nie mogło zabraknąć udziału uczniów z naszej szkoły, czyli klasy 8a pod opieką nauczycielki chemii i fizyki Pani Jolanty Przybyszewskiej i nauczycielki biologii Pani Ewy Chmielewskiej.