Opieka w przedszkolu

Drodzy Rodzice, zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli w okresie obowiązywania epidemii, opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców. Rodzice, którzy potrzebują opieki przedszkolnej w okresie epidemii zobowiązani są złożyć stosowny wniosek w formie elektronicznej do placówki wychowania przedszkolnego (do pobrania poniżej);

4-Oświadczenie rodzica

Wnioski należy składać w formie podpisanego dokumentu (skanu lub zdjęcia) na mail.: sekretariat@zsp1malbork.pl

Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości wydrukowania wniosku mogą odebrać druk w naszej placówce.

Szczegółową organizację opieki w przedszkolu oraz zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego określają szczegółowo wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zasady funkcjonowania przedszkoli – do pobrania

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

W przedszkolu została wprowadzona – zarządzeniem dyrektora – procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii – COVID 19.

Zarządzenie 21-2020

ZSP1 Malbork – Procedura Bezpieczeństwa

ZSP1 Malbork Procedura izolacji osoby z objawami