How are you?

W dniu 6 maja br. dzieci z grupy „Pszczółki” brały udział w zajęciach z języka angielskiego poprowadzonych przez Panią Patrycję. Tym razem przedszkolaki uczyły się używania zwrotu „How are you?” (Jak się masz?) i odpowiedzi na pytanie zgodnie z określonym nastrojem. Najpierw dzieci odpowiadały na zadane przez nauczyciela pytanie i wskazywały na obrazku minkę odpowiadającą ich nastrojowi –  mówiąc: „I’m…sad/good/happy”.

Później, pracując w parach próbowały na zmianę zadawać pytania i odpowiadać na nie, wskazując przy tym odpowiednią minkę na obrazku. Wszystkie dzieci wykazały się dużym entuzjazmem i zaangażowaniem. Następnie przedszkolaki czekała dalsza część zajęć polegająca na wspólnym śpiewaniu i tańczeniu do piosenki „Hello, hello, hello, how are you?”, dzięki której dzieci mogły utrwalić poznane zwroty, dobrze się przy tym bawiąc. Nauka języka angielskiego w przedszkolu rozwija kompetencje językowe oraz pozwala dzieciom już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na ich późniejszą edukację.