Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

’I can do this’ dla klas III

Szkolny konkurs wiedzowy z języka angielskiego – Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów klas młodszych nauką języka angielskiego oraz zachęcenie do rozwijania swoich umiejętności językowych i poszerzania zasobów wiedzy.
Część testowa konkursu ma na celu badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanego zasobu słownictwa.

Zadaniem konkursu jest również oswojenie uczniów z formą konkursów i sprawdzianów językowych, a także podniesienie samooceny uczniów. 2 kwietnia 2012r., o godz. 15:30 (trwał do godz. 16:15) rozpoczął się szkolnykonkurs wiedzowy z języka angielskiego 'I can do this’ dla klas III, który przygotowała i przeprowadziła nauczycielka języka angielskiego w kl. I-III Marzena Przyborowicz.

Test składał się z 5 zadań zamkniętych. Dotyczyły one umiejętności pracy z tekstem, odnajdywania wyrazów o podobnym brzmieniu, zasobu słownictwa, znajomości podstawowych zwrotów i
wyrażeń, podstawowych zwrotów komunikacji. Polecenia podano w języku polskim. Maksymalna ilość punktów-44 pkt.

W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze wszystkich klas trzecich. Jury w składzie: Marzena Przyborowicz i Celina Kraszewska oceniło wszystkie testy konkursowe i wyłoniło zwycięzców.

I miejsce zajęli: Olga Lech z kl. IIIa 39 pkt., Krystian Michalczuk kl. IIIc 39pkt.
II miejsce zajęła: Marta Reszka kl.IIIb 36pkt
III miejsce zajęli: Kacper Korkosz kl.IIIa 35pkt., Szymon Sibiga kl.IIIc 35pkt.

Kolejne miejsca:
4. Weronika Nizioł kl.IIIa 31 pkt.
5. Wiktor Murawski kl.IIIa 31 pkt.
6. Szymon Krzyżewski kl.IIIb 29 pkt.
7. Patryk Frankiewicz kl.IIIb 29 pkt.
8. Patrycja Fabiańska kl.IIIa 28 pkt.
9. Oliwia Zalewska kl.IIIc 27 pkt.
10. Klaudia Półtorak kl.IIIa 26 pkt.
11. Wiktoria Kujawska kl.IIIb 25 pkt.
12. Karolina Walkowska kl.IIIb 23 pkt.
13. Bartosz Korfel kl.IIIc 22 pkt.
14. Oliwia Osowicka kl.IIIb 20 pkt.
15. Damian Arent kl.IIIb 19 pkt.

W maju podczas apelu wręczono dzieciom dyplomy i nagrody (za I, II i III miejsce). Dyplomy opracowała i wydrukowała Marzena Przyborowicz. Nagrody książkowe i słodycze zakupiła Marzena Przyborowicz z funduszu szkolnej Rady Rodziców (rozliczenie przekazała w sekretariacie szkoły)