Informacja dla Rodziców Przedszkola

Szanowni Państwo, informuję, że do dnia 17 maja br. Burmistrz Miasta Malborka  nie planuje wznowienia działalności żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork. Priorytetem dla organu prowadzącego jest  zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i rodziców oraz pracowników placówek.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020r., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 24 maja br. Jeśli mimo otwartego żłobka lub przedszkola rodzice się na to nie zdecydują, to będą mogli dalej bez obaw pobierać zasiłek opiekuńczy.

Elżbieta Sumowska