Microsoft Teams

Jednym ze sposobów pracy zdalnej jest prowadzenie lekcji on – line poprzez współpracę z aplikacją Microsoft Teams. Nauczyciele według ustalonego planu, który przekażą uczniom wychowawcy, będą zapraszać uczniów na zajęcia on – line. Podczas tych spotkań korzystać będą z różnych narzędzi – wideo, czatu, prezentacji, tablicy. Dzisiaj odbyła się lekcja z wychowawcą w klasie 7c, uczestniczyło w niej 20 uczniów. Prosimy uczniów poszczególnych klas o zalogowanie się na platformie :

  1. Wchodzimy w link: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
  2. Klikamy Zaloguj się
  3. Wpisujemy login@zsp1malbork.onmicrosoft.com (np. b.kowalska@zsp1malbork.onmicrosoft.com)
  4. Wpisujemy podane hasło (jednorazowe)..system od razu poprosi Ucznia o ustalenie nowego hasła..
  5. Pojawi się okno „Potrzeba więcej informacji – Twoja organizacja potrzebuje więcej informacji do zabezpieczenia Twojego konta”..
  6. Klikamy w link „Na razie pomiń (będzie to wymagane za 14 dni)”..
  7. Po otwarciu programu Teams, w lewym dolnym rogu na pasku będzie symbol „ekran ze strzałką” tam należy pobrać aplikację klasyczną..

Usługa Office 365 umożliwia współpracę nauczycielom i uczniom poprzez swobodne udostępnianie materiałów dydaktycznych, prowadzenie lekcji w formie wideokonferencji, swobodną komunikację oraz możliwość organizowania testów.

Nauczyciele będą udostępniać zadania dla grup uczniów lub wysyłać je indywidualnie. Uczniowie będą mieli do nich dostęp w dowolnym miejscu za pośrednictwem swojego komputera, telefonu lub tabletu.

Wszystko co wprowadzamy w kształceniu zdalnym wymaga czasu, cierpliwości, wyrozumiałości i …chęci. Ktoś kiedyś powiedział, że „Nawet najmniejszy pagórek potrafi zasłonić nam widok na najwyższy szczyt”. Wprowadzana zmiana jest trudna, ale przy odrobinie zrozumienia ze wszystkich stron na pewno się powiedzie. Prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem lekcji on – line, który został wysłany pocztą w e-dzienniku. Rozumiemy, że nie wszyscy uczniowie będą mogli od razu wziąć udział w takiej formie kształcenia, czynimy starania, aby wyposażyć potrzebujących uczniów w laptopy czy tablety. Dziękuję Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom naszej szkoły za dotychczasowy trud.

Więcej na temat pracy z aplikacją Microsoft Teams można poczytać poniżej:

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/

https://www.youtube.com/watch?v=O7fvQo0GqIo

https://www.youtube.com/channel/UC3bKxtuLo-kpYjkcGBRoG3w/search?query=microsoft+teams

https://www.youtube.com/watch?v=AFTuvIrwCNM&list=PLe-vKO1_AHmlazJJqpV2vbGzuGr4K8W62

https://www.youtube.com/watch?v=Y76d6Dz98ro