Orlik i boiska szkolne

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas korzystania z kompleksu sportowego Orlika i boisk szkolnych podczas zagrożenia epidemicznego.

Zasady bezpieczeństwa

obowiązujące na Orliku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1

w Malborku od 4 maja 2020 roku

02 maja 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady udostępniania stadionów i boisk sportowych w czasie pandemii wirusa COVID-19. Nowe zasady określone w przepisach Rozporządzenia obowiązują od 4 maja 2020r.

Rozporządzenie nakłada na podmioty uprawnione do dysponowania obiektem – obowiązki, których spełnienie jest koniecznym warunkiem otwarcia boisk. Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu.

Orlik i boiska sportowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Malborku będą otwarte w godz. od 9.00 do 15.00. Wydłużenie czasu otwarcia kompleksu sportowego będzie miało miejsce w przypadku zatrudnienia animatorów. Dnia 05 maja 2020r. startuje rekrutacja do projektu Lokalnych Animatorów Sportu. Ogłoszenie wyników przewidywane jest pod koniec maja 2020r.

Liczbę uczestników zajęć i gier sportowych należy wcześniej zgłosić zarządcy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku. Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie Ministerstwa Sportu najważniejsze zasady to:

  1. Na obiekcie obowiązywać będą wszystkie ograniczenia dotyczące dystansu miedzy poszczególnymi osobami przy jednoczesnym zakazie prowadzenia jakichkolwiek rozgrywek kontaktowych.
  2. Obowiązuje ograniczenie liczby osób korzystających z obiektu. W tym samym czasie na każdym z boisk może jednocześnie przebywać nie więcej niż 6 osób i 1 trener – jeśli mówimy o szkółkach piłkarskich oraz 6 zawodników – jeśli mówimy o sportowcach. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.
  3. Przebywając na obiekcie, nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy pamiętać o obowiązku zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na teren obiektu.
  4. Obowiązują ograniczenia kontaktu pomiędzy grupami korzystających. Zmiany następować będą w pełnych 15 minutowych odstępach czasowych.
  5. Obowiązuje weryfikacja uczestników – należy zgłosić wcześniej do zarządcy osoby wchodzące na obiekt.
  6. Na obiektach nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego, poza toaletą.
  7. Po każdym użyciu i każdej grupie korzystających odbywać się będzie dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego. Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
  8. Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
  9. Korzystać można tylko ze stałego wyposażenia boisk oraz własnego sprzętu sportowego bez możliwości wypożyczania.

Boisko będzie udostępnione po wcześniejszym zarezerwowaniu pod numerem 55 272-24-68.

W celu wejścia na teren boiska proszę dzwonić pod numer 55 272-24-68.

Dzieci do lat 13 nie mogą korzystać z kompleksu boisk bez opiekuna.

Listę osób korzystających z obiektu należy przekazać wyznaczonemu pracownikowi.