Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Jak rozwiązywać problemy?

Dnia 07.10.2014 nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach dotyczących prowadzenia lekcji metodą problemową. Szkolenie poprowadziła trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Pani Małgorzata Ostrowska. W tym roku szkolnym uczniowie pracując w zespołach będą uczyć się jak w twórczy sposób rozwiązywać problemy.

Pedagodzy poznali metodę PBL (Problem Based Learning) i jej kolejne etapy. Wymyślali konkretne rozwiązania do różnych problemów np. Jak nauczyć uczniów skupić uwagę na lekcjach? Konstruowali scenariusze kilku lekcji z zastosowaniem tej metody.

Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób to jedna z podstawowych umiejętności kluczowych ucznia. Ma służyć temu, by uczniowie: umieli dostrzegać problemy, przyjmowali twórczą postawę, umieli stawiać hipotezy, weryfikowali je i korzystali z posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach.