Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Lekcja języka polskiego w grupach

Tematem dwugodzinnej lekcji języka polskiego, którą przeprowadzono w klasie 4 a, było – „Taki jestem – opis samego siebie”. Na początku podano cele lekcji – umiem opisać samego siebie, znam mocne strony kolegów i koleżanek z klasy.

Zadano dzieciom pytanie, – Dlaczego warto pracować w grupie? Odpowiedziały- w grupie pomagamy sobie, możemy od innych czegoś się nauczyć, bardziej nam zależy, dopingujemy się. We wprowadzeniu do lekcji powiedziano, że będziemy pracować w trzyosobowych zespołach. Przypomniano, uczniom, że ustalili wcześniej zasady dobrej współpracy. Poproszono, aby w zespołach porozmawiali o przyjętych zasadach. Po minucie patyczkami wylosowano osobę, która wypowiedziała zasady na głos. Zwrócono uczniom uwagę, że na stolikach leżą metodniki(światła drogowe). Zachęcono, żeby aktywnie z nich korzystały „zapalając” odpowiednie światło. Następnie zaznaczono, że niektóre zadania w zespole będą wykonywać wspólnie, a jedno z nich indywidualnie. Podkreślono, że od tego jak każdy z uczniów będzie pracował zależy czy zespół wygra. Dodano, ze każdy członek zespołu odpowiada za wynik pracy zespołowej. Później podano kryteria sukcesu zespołu: – Wykonanie opisu samego siebie według stałych elementów opisu postaci –16 pkt.- Sprawdzenie pracy za pomocą oceny koleżeńskiej z listą kontrolną – 3 pkt.- Wykonanie zespołowej mapy myśli zgodnie z instrukcją – 3 pkt.-Wykonanie zadania dodatkowego – 2 pkt.

Wygrywa zespół, który wykona bezbłędnie wszystkie zadania (szczególnie opis samego siebie według wszystkich stałych elementów). Można zdobyć łącznie – 54 pkt plus 2 pkt. za zadania dodatkowe tj. 56 pkt. razem.

Następnie uczniowie w zespołach przypomnieli sobie, jakie stałe elementy musi zawierać opis postaci. Patyczkami wylosowano 3 osoby, które te elementy wymieniły(przedstawienie postaci, cechy zewnętrzne, cechy wewnętrzne, wyrażenie własnej opinii o opisywanej postaci). Stosując metodę „Wzorcowej pracy”, wychowawczyni przygotowała opis samej siebie. Potem wręczono zadania zespołom:

Pamiętajcie, że pracując wspólnie uczycie się wzajemnie, pomagając sobie w życzliwy sposób.

1.Wybieracie lidera. Na wykonanie zadań macie 30 minut.

2.Każdy członek zespołu redaguje na karcie pracy opis samego siebie zgodnie z kryteriami sukcesu

3.Po wykonaniu pracy wymieniacie się opisami i sprawdzacie czy są dobrze wykonane za pomocą oceny koleżeńskiej z listą kontrolną

4.Jeśli stwierdzicie, że są błędy, macie jeszcze czas, by je poprawić

5.Następnie uzupełniacie zespołową mapę myśli zgodnie z załączoną instrukcją

6.Zadania dodatkowe – każdy członek zespołu wykonuje na mapie myśli obok swojego imienia rysunek samego siebie. Zespół wymyśla swój okrzyk.

7.Lider zlicza punkty i zielonym światłem informuje nauczyciela, że zespół zakończył pracę.

Uczniowie pisali opis(każdy otrzymał kartę pracy z kryteriami sukcesu, słownictwo), sprawdzali jego poprawność za pomocą oceny koleżeńskiej z listą kontrolną. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uzupełniali zmodyfikowaną kartę pracy. Wspólnie wykonywali mapę myśli zgodnie z załączoną instrukcją.

Instrukcja do zespołowej mapy myśli.

1.Nadajcie nazwę swojemu zespołowi.

2.Napiszcie nazwę zespołu na środku mapy myśli

3.Każdy przy swoim imieniu napisze jedną mocną stronę wyglądu zewnętrznego i 2 mocne strony swoich cech wewnętrznych ( 1 uzdolnienie i 1 zaleta)

4.Zaprezentujcie swoją mapę myśli kolegom i koleżankom z klasy:

-Nasz zespół nazywa się, członkami zespołu są, nasze mocne cechy zewnętrzne to, jesteśmy uzdolnieni w, nasze zalety to…

Po 30 minutach zespoły zaprezentowały wyniki swojej pracy. Opisy postaci umieściły w galerii portretów namalowanych słowem. Następnie mapy zespołów dołączyły do klasowej mapy myśli. Wychowawczyni i gospodarz klasy na głos przedstawili klasową mapę myśli.

Pod koniec lekcji liderzy podliczyli punkty. Trzy zespoły zostały nagrodzone tytułem „Zespół na medal”. Wszyscy otrzymali lizaki. Podsumowując lekcję nawiązano do jej celów. Krótko omówiono, jakość współpracy w zespołach(grupowe cele, indywidualna odpowiedzialność, upewnienie się czy każdy członek zespołu czegoś się nauczył.) Nauczycielki: Ela Sumowska i Joanna Evenden doceniły świetną współpracę dzieci.

Praca domowa – autoprezentacja, przygotuj prezentację multimedialną lub mapę myśli o sobie.