Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Uczenie oparte na współpracy na lekcji techniki

Metodą pracy w grupach (zespoły-ligi-zadania) zostały przeprowadzone w kl. IVb zajęcia techniczne. Tematem lekcji były „Znaki ostrzegawcze”, a jej celem zapoznanie z tymi znakami, ich znaczeniem w ruchu drogowym oraz doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Uczniowie zostali uprzedzeni o tym, że lekcję zakończy kartkówka, która zweryfikuje efektywność ich pracy w zespole.. Tylko ta grupa, której wszyscy członkowie bezbłędnie nazwali znaki na kartkówce otrzyma oceny celujące.

W pracy na lekcji zostały wykorzystane między innymi slajdy ze znakami. Uczniowie rozpoznawali i nazywali znaki ostrzegawcze; wskazywały ten, który odróżniał się od innych (ustąp pierwszeństwa) i próbowały wyjaśnić, dlaczego. Uczestniczyli również w zabawie polegającej na odgadywaniu znaczenia znaków różniących się zmianą kierunku. Po przypomnieniu zasad uczniowie przystąpili do pracy w grupie. Uczniowie mieli za zadanie rozpoznawać i poprawnie nazywać 12 znaków ostrzegawczych. Pomoc dla nich stanowiły tabliczki ze znakiem i jego nazwą, które mogły użyć również do zabawy w zgadywanie w drugim etapie pracy w zespole.

Ten etap lekcji zakończyła kartkówka sprawdzająca, na której należało rozpoznać i poprawnie nazwać pięć wybranych znaków.

Na zakończenie lekcji uczniowie dzielili się uwagami na temat tego, jak według nich przebiegała praca w grupach, co im się w niej podobało, a co było przeszkodą.

Lekcję przygotowała i przeprowadziła Małgorzata Kuszowska.