Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Lekcja otwarta w 2d

14 marca w klasie 2D odbyła się otwarta lekcja języka angielskiego. Poprowadziła ją Pani Monika Gierszewska. Kluczowe pytanie do uczniów brzmiało: Czy potrafię zapytać innych o ich umiejętności? Dzieci znały już nazwy wybranych czasowników oraz zwierząt egzotycznych. Powiedziały co potrafią robić, a czego nie. Nadszedł więc czas, by mogły zapytać o to innych. Na dobry początek – odbyła się rozgrzewka językowa (i fizyczna) przy piosence „I’m so happy!” Następnie, nauczyciel przedstawił uczniom pytanie kluczowe i cel zajęć.

Zabawa w „Mądre papugi” pomogła wprowadzić dzieci w tematykę zajęć : dzieci, jako mądre papugi, powtarzały za nauczycielem tylko te słowa, które były zgodne są z prezentowaną ilustracją. W innym wypadku – milczały. Ta zabawa była doskonałym treningiem uważności (mindfulness).

Następnie, przyszedł czas na utrwalenie czasownika „can” w zdaniach twierdzących i przeczących. Każdy uczeń losował jakieś zwierzę, spośród różnorakich kart obrazkowych, a jego zadaniem było adekwatne reagowanie, czyli podniesienie wysoko swojej karty ze zwierzęciem, jeśli tylko pasowała ona do usłyszanego zdania, np. „I can climb.” / „I can’t fly”. Potem odbyło się:

Czytanie i  ćwiczenie prawidłowej wymowy poznanego słownictwa, w odniesieniu do znanych już uczniom zasad, odbyło się za pomocą… wyścigów rzędów :)  Najpierw, uczniowie odczytali wspólnie zapisywane na tablicy czasowniki, następnie podzielili się na dwie drużyny („blue” i „red”) i zgodnie z zasadą zabawy „głuchy telefon” przekazywali sobie hasła z tablicy. Kiedy wiadomość dotarła do pierwszego w rzędzie zawodnika, ten podbiegał do tablicy i zakreślał słowo, które usłyszał, a kolory kredy (niebieski i czerwony) były jednocześnie informacją zwrotną dla uczniów, która drużyna wygrywa.

Ćwiczenie mówienia: uczniowie otrzymali karta pracy, z pięcioma pytaniami o umiejętności, skierowanymi do innych, np. Can you climb trees? Can you ride a horse? Can you swim? Przyszedł czas na zadawanie pytań swoim kolegom i koleżankom. Wszyscy wstali z miejsc i przemieszczając się po klasie zadawali pytania wybranym kolegom.  Na chwilę zrobiło się dość głośno, ale głośno w języku angielskim ;)  Gdy już każdy uczeń kogoś zapytał i zajął miejsce w ławce, przyszedł czas, by podzielić się swoimi wynikami, np. „Zosia can ride a horse.”, „Alan can swim.” Być może dzięki temu ćwiczeniu, dzieci miały okazję dowiedzieć się również czegoś nowego o swoich rówieśnikach :)

By utrwalić czasownik „can” w pytaniach dzieci zagrały w grę  „Kim jesteś?” Wybrany uczeń losował kartę obrazkową przedstawiającą zwierzę, siadał na krześle przodem do reszty klasy, a pozostałe dzieci zadawały mu pytania o jego umiejętności: „Can you …?” Na podstawie krótkich odpowiedzi: „Yes, I can.” / „No, I can’t.” klasa odgadywała jakim jest zwierzęciem.

Podsumowanie i informacja zwrotna dla uczniów:
Nauczyciel przypomniał uczniom cel lekcji, następnie poprosił, by uczniowie zaznaczyli  klamerkami właściwe miejsce na planszy z żabą („Wszystko kumam. / Trochę kumam. / Nic nie kumam”), odpowiadając sobie na pytanie: „Czy potrafię zapytać innych o ich umiejętności?” W ten sposób od razu jasnym stało się, że znaczna większość klasy już to potrafi. Choć z pewnością dzieci nie odmówią ćwiczenia tej umiejętności, szczególnie jeśli w grę wchodzi kolejna zabawa i czas spędzony poza ławką :)