Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Mapa Pomocy klasy 2c

10 marca 2021 roku Pani Beata Komoszyńska przeprowadziła zajęcia w klasie 2c pod tytułem „Prawo dzieci do życia bez przemocy”.

Cele zajęć:

 • usystematyzowanie wiadomości na temat różnych rodzajów przemocy,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • usystematyzowanie wiadomości na temat osób, do których uczeń może się zwrócić o pomoc,
 • rozwijanie empatii.

Na wstępie zajęć nauczycielka zapoznała uczniów z tematem oraz zwróciła uwagę uczniów na najważniejsze elementy zajęć.

 Następnie nauczycielka zaprosiła uczniów do obejrzenia   filmu edukacyjnego, ukazującego historię chłopca, który doświadczył przemocy w szkole. W trakcie oglądania filmu, Pani Beata na bieżąco analizowała razem z uczniami  fragmenty. Zadawała pytań, a uczniowie udzielali odpowiedzi- Co wydarzyło się w danym fragmencie?, Co czuł chłopiec? , Jak zachowały się dzieci?, Jakiego rodzaju była to przemoc?, O czym myślał chłopiec?, Dlaczego dzieci tak postąpiły?.

Uczniowie wykazali się spostrzegawczością, chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami oraz bardzo wnikliwie przeanalizowali poszczególne fragmenty filmu. Nauczycielka podsumowując filmu zwróciła uczniom uwagę na:

 • kiedy dokuczanie staje się powtarzające, zaczyna się przemoc,
 • uczniowie, którzy doświadczają przemocy, uważają pomoc rówieśniczą za

bardziej pomocną, niż tą ze strony nauczycieli czy samodzielne próby podejmowania działania,

 • sygnałem fizycznego znęcania się/przemocy jest fakt, że ofiara wybiera dziwne/ inne trasy z i do szkoły,
 • badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii dowodzą, że spośród młodzieży popełniającej samobójstwa, 50% jest z powodu doświadczania przemocy,
 • samobójstwom można zapobiec poprzez edukację i zwiększanie świadomości publicznej,
 • niezależnie czy przemoc jest fizyczna, werbalna czy wirtualna – można i trzeba ją powstrzymać.

Kolejnym zadaniem, które nauczycielka zaproponowała uczniom była praca w grupach. Pani Beata wspólnie z uczniami przypomniała zasady dobrej współpracy w zespole. Następnie uczniowie zostali podzieleni na pięć grup. Każda grupa wybrała lidera. Grupy otrzymały pierwsze zadanie, które polegało na ułożeniu hasła z rozsypanki wyrazowej. Wszystkie grupy poradziły sobie z zadaniem śpiewająco. Hasło brzmiało: „Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, przezywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać”.

Każdy ma prawo do życia bez przemocy.

W sytuacji przemocy ważne jest, aby zawsze zwracać się po pomoc. Drugim zadaniem, które Pani Beata zaplanowała dla grup, było zastanowienie się na pytaniem dlaczego zwracanie się po pomoc jest takie ważne?. Następnie nauczycielka poprosiła uczniów, by  zastanowili się do kogo mogliby zwrócić się o pomoc, gdyby ktoś zastosował przemoc wobec nich  i ich kolegów, koleżanek. Widać było duże zaangażowanie każdej grupy. Wszyscy ze sobą współpracowali i uzasadniali swoje propozycje. Potem powstała MAPA POMOCY KLASY 2C. Uczniowie na wspólnym plakacie umieścili następujące osoby, którym ufają i poproszą o pomoc.

 • siostra, brat, mama, tata, babcia, dziadek, ciocia,
 • najlepszy kolega/koleżanka,
 • wychowawczyni,
 • nauczyciele,
 • dyrektor,
 • pedagog, psycholog,
 • pielęgniarka,
 • sąsiad.

 Następnie dzieci zaśpiewały piosenkę pod tytułem „ Piosenka o prawach dziecka”.

Mam prawo żyć, mam prawo być sobą

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą

Mam prawo kochać i kochanym być

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić

Mogę się śmiać, może się dziać pięknie

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych

 Dziecka, dziecka, prawa, prawa

poważna sprawa, poważna sprawa

Dziecka, dziecka, prawa, prawa

To nie zabawa, to nie zabawa

Mam prawo śnić, mam prawo być inny

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

Podsumowując zajęcia nauczycielka razem z uczniami usystematyzowała wiadomości z dzisiejszego spotkania. Podkreśliła, iż najważniejsze jest słuchać, rozmawiać, przemoc nie jest sposobem rozwiązywania problemów. Należy zwrócić szczególną uwagę na rówieśników  i nie odwracać się od osób potrzebujących pomocy. Zawsze należy prosić o pomoc, ponieważ nie z każdym problemem jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a prosić o pomoc to nie wstyd. Uczniowie na zakończenie zajęć  dokończyli zdanie- Z zajęć zapamiętałem…

„ nie wstydzić się i informować o zauważonej przemocy”,

„ zawsze należy prosić o pomoc”,

„ należy panować nad emocjami, rozwiązania siłowe to nie sposób rozwiązania problemu”,

„ nigdy nie należy używać przemocy”,

„ należy rozmawiać i słuchać drugiego człowieka”,

„ nie należy się bać ani wstydzić”,

„ jeżeli widzimy, że komuś dzieje się krzywda należy natychmiast zgłosić to, a nie udawać, że się nic nie widzi”,

„ należy dać szansę innym na poprawę, warto przebaczać”,

„ nie ulegać wpływom rówieśników”,

„ ufać przyjacielowi, kolegom”.

Pani Beata Komoszyńska zwróciła uwagę uczniów na zjawisko przemocy oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Uświadomiła także uczniom, iż mediacje, dialog to podstawa rozwiązywania trudnych sytuacji. Należy również pamiętać- my możemy także pomóc. Nauczycielka wykorzystała różne środki przekazu oraz metody aktywizujące. Wrażliwość nauczycielki oraz duże doświadczenie i kreatywność sprawiły, iż trudne tematy nie są dla uczniów tabu i uczniowie klasy 2c nie przejdą obojętnie obok potrzebujących i pokrzywdzonych. Uczestnicy zajęć tworzyli spotkanie razem z nauczycielką. Podczas zajęć Pani Beata wykorzystała również elementy oceniania kształtującego.