Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Narodowy Spis Powszechny

Zgodnie z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U.2019.1775) zadania gmin w ramach prac spisowych obejmują m.in.: popularyzację spisu powszechnego na terenie gminy.

W związku z powyższym na prośbę Burmistrza Miasta Malborka zamieszczamy na naszej stronie przygotowaną informację nt. spisu oraz plakat informacyjny:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Udział w spisie to obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Spisać można się za pomocą Internetu na stronie – www.spis.gov.pl

Każdy kto spisze się za pomocą Internetu, może wziąć również udział w loterii z nagrodami.