Obserwujemy i doświadczamy

W dniu 08.01.2020 w klasie 2a zostały przeprowadzone zajęcia z edukacji przyrodniczej. Tematem zajęć były stany skupienia wody. Lekcje poprowadziła Pani Sylwia Wdowicz. Uczniowie obserwowali różne stany skupienia wody, badali doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania(krzepnięcia) wody. Uczniowie dowodzili jaki wpływ ma temperatura na różne stany skupienia wody, potrafili wyjaśnić zmianę skupienia substancji, wiedzieli jak ważną rolę pełni woda w otaczającym świecie.