Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Organizacja pracy szkoły w dniach 04.05 – 16.05.2021r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.824 z dnia 29 kwietnia 2021r.) od 6 maja br. uczniowie klas 1 – 3 naszej szkoły wracają  do nauki stacjonarnej. Uczniowie klas 4-8 do dnia 16 maja uczą się zdalnie, natomiast od dnia 17 maja przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym – 50% uczniów uczy się w formie zdalnej/ 50% w formie stacjonarnej.

Poniżej zarządzenia dyrektora w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 04.05. – do dnia 16.05.2021r., procedury i wytyczne MEiN, GIS, MZ.

Zarządzenie nr 22-2021

Zarządzenie nr 23 – 2021

Zarządzenie nr 24-2021

ZSP1- Procedura Szkoła 04.05.2021

Wytyczne_dla_klas_1-3_SP_-_aktualizacja_4052021