Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pożegnanie klas szóstych

Dnia 27 czerwca absolwenci szkoły spotkali się na uroczystości pożegnania klas szóstych. Wesołą 6 a, wyjątkową 6 b, radosną 6 c i odlotową 6 d przywitali prowadzący spotkanie.

Dyrektor szkoły podziękowała uczniom i pedagogom za sześcioletni trud i wysiłek. Następnie uczniowie wzorowi ze średnią 5,0 i wyższą otrzymali puchary dyrektora szkoły. Za najwyższe wyniki na sprawdzianie klas szóstych udekorowano uczniów medalami. Wszyscy absolwenci otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Pucharami uhonorowano także najlepszych sportowców. Nauczycielki prowadzące projekt „Fabryka wiedzy” podziękowały najlepszym „fabrykantom”, opiekunowie samorządu uczniowskiego aktywnym działaczom, a pięknie śpiewające uczennice otrzymały puchary „słowików” szkoły.

Były także podziękowania rodziców, szóstoklasistów i życzenia piątoklasistów. Następnie przedstawiciele uczniów pokazali piękną część artystyczną – tańcem, śpiewem i poezją podziękowali pedagogom za sześcioletnią naukę. Wychowawcy klas szóstych przyznali wyjątkowym uczniom certyfikaty: – „luzaka”, „encyklopedii”, „papużek – nierozłączek”, lwa salonowego”, „laleczki”, serca na dłoni”. Tradycyjnie już nauczyciele zaśpiewali dla absolwentów piosenkę grupy „Enej”. Na końcu szóstoklasiści podrzucili wysoko birety ogłaszając światu, że ukończyli naukę w naszej szkole. Były łzy wzruszenia, kwiaty i życzenia. Szczęśliwej drogi, już czas…

 [nggallery id=302]