Poznaj Polskę

W czwartek 10 listopada uczniowie klasy VIII b i VIII e oraz dwie uczennice z klasy VIII a uczestniczyli w wycieczce do Gdyni zorganizowanej w ramach projektu Poznaj Polskę.  Opiekunami wyjazdu byli wychowawcy Panie: Milena Zwierz, Małgorzata Szumska i Agnieszka Kęsik Byber. Główną atrakcją wyprawy było Centrum Nauki Experyment oraz Muzeum Emigracji w Gdyni.

Uczniowie zgrupowali się przed szkołą o 7.30 i wyruszyli autokarem zgodnie z planem. Pierwszym miejscem gdyńskiej podróży był Experyment, gdzie w godzinach 9.30–12.00 zrealizowane były zajęcia, a także każdy uczestnik mógł w swoim własnym tempie odkrywać ciekawe obiekty oraz aktywnie doświadczać biologicznych, fizycznych i chemicznych mechanizmów. Uczniowie byli świadkami eksperymentów symulujących właściwości słońca oraz brali udział w zajęciach związanych z pracą inżynierów m.in. zadanie dotyczące programowania urządzeń. Mieliśmy szczęście, bo w tym dniu odbywał się SPIN DAY, w związku z czym na scenie można było zobaczyć oraz samemu wziąć udział w ciekawych eksperymentach.

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Emigracji. Każdy z uczestników otrzymał kartę pracy, którą należało wypełnić podczas zwiedzania obiektu. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia eksponatów, na których znajdowały się stare utwory literackie i dokumenty. Mogli poznać tradycje i trudności związane z ucieczką z ojczyzny w czasie II Wojny Światowej.

Około 14.30 cała grupa udała się na obiad do naleśnikarni „Manekin”, po czym wyruszyła w drogę powrotną do Malborka.

Wycieczka była dla uczniów źródłem nowej wiedzy i doświadczeń z zakresu z historii, jak również biologii i fizyki.  Atrakcyjność obiektów i aktywne formy uczenia się, a także wesoła atmosfera wyprawy pozwoliła połączyć to, co naukowe z tym, co przyjemne.