Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Praca w zespole na lekcji przyrody

Lekcja przyrody była pierwszą otwierającą pięcio-lekcyjny ciąg zajęć pracy w grupach. Lekcja odbyła się w klasie VI b, została zatytułowana: „Jak określić położenie geograficzne punktu na Ziemi”. Wykorzystano metodę pracy grupowej „zespoły-ligi-turnieje”.

Istotą tej metody było, aby grupy uczniów były zróżnicowane pod względem wiadomości i umiejętności, tzn. w każdym zespole znajdowali się uczniowie osiągający zazwyczaj bardzo dobre wyniki, przeciętni i tacy, którzy mają problemy z opanowaniem materiału. Ważne było też wzajemne uczenie się uczniów i wspólna odpowiedzialność za efekty nauki w grupie. Zasada pracy na tych lekcjach była taka: nauczyciel objaśniał fragment materiału, do danego fragmentu przydzielał zadania dla grup, które uczniowie rozwiązywali wspólnie, następnie wybierał przedstawiciela grupy do zaprezentowania wyniku pracy zespołu. Za poprawnie wykonane zadanie cała grupa otrzymywała punkty (plusy, które na koniec zostały odpowiednio zamienione na oceny), za złą odpowiedź grupy nie otrzymywały punktów. Na koniec cyklu zajęć uczniowie pisali wspólnie w grupie sprawdzian oraz sprawdzian indywidualny.

Na pewno dało się zauważyć duże zaangażowanie uczniów i wzajemne motywowanie się do pracy. Wspólnie pracowali, zaangażowany był cały zespół, wspólnie poszukiwali rozwiązań. Uczniowie sprawdzali czy koledzy poprawnie rozwiązują zadania, tłumaczyli zagadnienia, czuli odpowiedzialność za wspólny wynik pracy grupy i dokładali starań, aby grupa osiągnęła jak najlepszy wynik. Sprawdzian grupowy i indywidualny wypadł bardzo dobrze. Lekcję poprowadziła Pani Beata Sawaniewska.