Rachmistrzowie z klasy 3a

Uczniowie klasy 3a rozwiązywali zadania z treścią. Nauczycielki – Monika Arent i Anna Jarzynka –   kształtowały u dzieci umiejętność rozwiązywania zadań z treścią i doskonaliły umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 1000.

Uczniowie wykazali się znajomością tabliczki mnożenia, czytali cicho ze zrozumieniem treść zadania,  wykonywali obliczenia, udzielali odpowiedzi na zadane pytanie, utrwalili pojęcia – litr, pół litra, ćwierć litra. Nauczycielki przygotowały dla dzieci dużo zadań, każdy rozwiązywał je we własnym tempie i na miarę swoich własnych możliwości. Kasia rozwiązane zadania zapisywała językiem Brajla, uderzając palcami w maszynę, Ksawery sprawdzał poprawność obliczeń za pomocą Tuby Pitagorasa, inni dyskutowali z kolegami w parach. Wszystkie zadania zostały rozwiązane. Uczniowie klasy 3a są dobrymi rachmistrzami.