Szczęśliwej drogi, już czas…

Uroczystość pożegnania Absolwentów malborskiej piątki odbyła się w dniu 23.06.2022r. o godzinie 17.00 w auli szkoły. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Kujawa i przedstawiciele uczniów klas ósmych. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zebrani odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego.  Następnie byliśmy świadkami przejęcia sztandarów przez młodszy rocznik – uczniów klas siódmych. Potem uczniowie klas ósmych złożyli uroczyste ślubowanie:

„Ślubujemy Ci szkoło, ze w dalszej naszej życiowej drodze będziemy strzec wiernie Twojego honoru, a dalszą swoją nauką i pracą będziemy rozsławiać Twoje imię”.

Później przedstawiciele uczniów złożyli podziękowania i wręczyli piękne słoneczniki swoim wychowawcom, nauczycielom przedmiotów, specjalistom i innym pracownikom.

Przedstawiciele Rodziców na ręce dyrekcji szkoły przekazali życzenia i kwiaty dziękując za kształcenie i wychowanie wszystkim pedagogom. Następnie zabrała głos dyrektor szkoły. Dziękując uczniom za włożony wysiłek życzyła im dalszego rozwoju, szczęścia i siły w dążeniu do wyznaczonego celu. Wręczyła Puchary Dyrektora Szkoły za najlepsze wyniki w nauce. Uczniowie otrzymali także puchary za pracę w samorządzie szkolnym, pracę w pogotowiu koleżeńskim, wolontariacie, za prowadzenie radiowęzła i muzycznych przerw oraz za osiągnięcia sportowe. Poniżej link z nazwiskami wyróżnionych uczniów:

puchary_klasy

Uczniowie klas siódmych żegnając starszych kolegów wyrazili nadzieję, że pozostaną w ich pamięci piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Życzyli starszym kolegom, aby nigdy nie tracili nadziei ani wiary we własne możliwości:

„Idźcie przez życie z zapałem i entuzjazmem, bądźcie ciekawi świata, nie rezygnujcie z marzeń”.

Kapituła złożona z wychowawców klas dokonała wyboru zwycięzców spośród nominowanych do nagród. Nauczyciele, którzy reprezentowali niżej wymienione walory w stopniu doskonałym wręczyli uczniom następujące certyfikaty: Lwa Salonowego, Laleczki, Papużek Nierozłączek, Encyklopedii, Luzaka, Pogodnego Duszka, Romea, Anielskiego Spokoju, Gaduły, Człowieka Orkiestry, Oczu Dookoła Głowy, Sportowca.

Uroczystość zakończyła projekcja filmu o szkole i  artystyczny występ uczniów oraz nauczycieli. Zgodnie z tradycją na okrzyk 1, 2, 3, 4…5! – uczniowie podrzucili czapki do góry i pożegnali się już z naszą szkołą. Jutro odbiorą jeszcze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Życzymy Wam samego dobra!

„Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę”…