Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Tutoring wychowawczy

Od września nowego roku szkolnego rozpoczniemy w wybranych klasach innowację pedagogiczną pod nazwą – Tutor- wychowawca; program partnerskiej spójności wychowawczej szkoły i rodziców wokół osoby ucznia.

Celem innowacji będzie zbudowanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami, współdziałanie nauczyciela-tutora i rodziców, indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o jego mocne strony oraz partnerska relacja w społeczności szkolnej oparta na podstawie dialogu prowadząca do ukształtowania w szkole wspólnoty wzajemnie uczącej się.

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w dniach 16-17.04.2015 w pierwszym etapie dwudniowego szkolenia prowadzonego przez doświadczonego tutora i trenera Mariusza Budzyńskiego. Wdrażanie innowacji wraz z monitorowaniem i ewaluacją potrwa 3 lata. Współpartnerem innowacji Wychować człowieka mądrego jest Instytut Tutoringu Szkolnego z Wrocławia.