Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Wyobraźnia nie ma granic!

Uczniowie z klasy 5a zorganizowali wewnątrzklasowy konkurs pt. „LEGO START” pod opieką wychowawczyni Pani Anny Bajur i Pani Agaty Serzysko. Celem tej rozgrywki  było inspirowanie młodzieży do rozwijania wyobraźni, zdolności projektowania i budowania. Ponadto doskonalenie umiejętności analizowania oraz rozwijania przestrzennego myślenia. Uczniowie w sposób kreatywny spędzali czas wolny w domu.’

W tym konkursie  udział wzięli: Jan Pindel, Kacper Jaroński, Kalina Czapska, Sebastian Urban, Karolina Kozikowska, Amelia Bogut, Stanisław Mazanowski, Sebastian Wiśniewski, Bartek Piechota.

Prace uczniów były ogromnie ciekawe i wykonane w sposób bardzo staranny.  Tematyka była różnorodna. Wszyscy uczniowie zostali wyróżnieni.

                                                                                     Gratulujemy!!!